SNP

Chính sách đổi trả

Trường hợp quý khách đổi trả chỉ trong vòng 03 ngày với điều kiện như sau:

Chính sách & Quy định chung

Bằng việc truy cập vào website snpmall.vn để xem thông tin sản phẩm, dịch vụ khách hàng đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của www.snpmall.vn. Quý khách hàng vui lòng xem kỹ các quy định, hướng dẫn của chúng tôi trước khi sử dụng dịch vụ cung cấp tại website.

1. Tài khoản của khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ của snpmall.vn, khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, mật khẩu và thông tin cá nhân để có được 1 tài khoản tại website. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của khách hàng khi sử dụng snpmall.vn. Ngoài ra, những thông tin khác trong tài khoản như tên tuổi, địa chỉ, điện thoại…. là những thông tin của khách hàng giúp cho snpmall.vn phục vụ khách hàng tốt nhất. Trong trường hợp thông tin do khách hàng cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc chúng tôi không đủ cơ sở cung cấp tư vấn, dịch vụ cho khách hàng, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với khách hàng. Khi có những thay đổi thông tin cá nhân của khách hàng, quý khách vui lòng đăng nhập hệ thống sau đó cập nhật lại thông tin trong tài khoản tại snpmall.vn. Khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản, khách hàng cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình.

2. Quyền lợi bảo mật thông tin của khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại website snpmall.vn, khách hàng được đảm bảo rằng những thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của snpmall.vn và sẽ không được chuyển giao cho 1 bên thứ ba nào khác vì bất kỳ mục đích nào trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Trách nhiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của snpmall

Khách hàng tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website snpmall.vn

4. Trách nhiệm và quyền lợi của snpmall

Vì sự phát triển của website cũng như đảm bảo quyền lợi cho khách hành, Chúng tôi có quyền điều chỉnh các quy định trong Điều khoản sử dụng  này vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ được chúng tôi thông báo cụ thể trên website snpmall.vn